Мандтугай.МН – Мэдээллийн эх сурвалж
Connect with us

“ХААН БАНК” ХХК ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЛЭЭ
ТАСЛАН ЗОГСООЛОО

Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас аж ахуйн нэгжүүдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн дагуу “Хаан банк” ХХК-д хяналт шалгалт хийлээ.

“Хаан банк” ХХК нь 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02/381 тоот тушаалаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэгч даатгал, үнэт цаас, хадгаламж зээлийн хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллага болон ломбардын харилцах дансны доод үлдэгдэл 20,000 төгрөг байсныг 1,000,000 төгрөг, жилийн хүү 0%, данс хөтөлсний хураамж авдаггүй байсныг сар бүр 5000 төгрөг авах шийдвэрийг гаргасан байна.

“Хаан банк” ХХК-ийн зүгээс харилцагч санхүүгийн байгууллагуудад дээрх нөхцөлтэй гэрээгээ шинэчлэх, шинэчлээгүй тохиолдолд дансны гүйлгээг хязгаарлаж, зарлагын гүйлгээ хийгдэхгүй болохыг анхааруулсан мэдэгдлийг хүргүүлсэн байна.

Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу зөрчлийн хэрэг нээж шалгахад “Хаан банк” ХХК-ийн дээрх үйлдэл нь Өрсөлдөөний тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3-т “…зах зээлд ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг ялгавартай үнээр борлуулах,..”, 7.1.5.”… үндэслэлгүйгээр шалгуур үзүүлэлт тогтоох”, 7.1.11-т “бусад оролцогчид ялгавартай нөхцөл тавих;”-ыг хориглоно, Зөрчлийн тухай хуулийн 10.7 дугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт заасныг тус тус зөрчиж зах зээл дэх өөрийн давамгай байдлаа буруугаар ашигласан нь хэрэгт авагдсан нотлох баримтуудаар тогтоогдсон тул 493,387,520 төгрөгийн торгууль ногдуулсан.

Хяналт шалгалтын хугацаанд “Хаан банк” ХХК-ийн зүгээс 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02/381 тоот тушаалаар Санхүүгийн зохицуулах хорооны тусгай зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын төгрөгийн харилцах дансны доод үлдэгдэл 1,000,000 төгрөг, жилийн хүү 0%, данс хөтөлсний хураамж /сарын/ 5000 төгрөг болгосон шийдвэрээ цуцалсан.

Цаашид зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчид холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллахыг анхааруулж байна.

ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан © 2017 он